Chính sách bảo hành – Hoàn tiền

 • Tât cả sản phẩm hàng hóa đã mua đều được đổi trả lại nhưng phải chịu phí 15% và thời gian không vượt quá 07 ngày.
 • Sau khi bán hàng chúng tôi sẽ áp  dụng chính sách bảo hành kèm theo của từng sản phẩm.
 • Chính sách bảo hành mỗi sản phẩm hàng hóa phải tuân thủ theo điều kiện bảo hành theo quy định bảo hành ghi trong hợp đồng:
  1. Thời gian bảo hành : Theo quy định cụ thể của từng hợp đồng
  2. Địa điểm bảo hành: Theo quy định cụ thể của từng hợp đồng
  3. Điều kiện bảo hành: Trong thời gian bảo hành Nhật Tường bảo hành cho hàng hóa mà mình bán ra và sửa chữa thay thế các phụ tùng hư hỏng do sự cố kỹ thuật miễn phí.
  4. Các trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành hoặc có tính phí
 • Sản phẩm hết thời gian bảo hành.
 • Hư hỏng do dử dụng không đúng cách, do tai nạn trong quá trình sử dụng, do yếu tố môi trường tác động, tự ý tháo gỡ các chi tiết má, hư hỏng do hao mòn tự nhiên, cho bên thứ ba mượn và các điều khoản rỏ ràng hơn được nêu trên hợp đồng cụ thể.